Wat is paardencoaching?

Paardencoaching is het coachen van mensen met behulp van een paard. Paarden spiegelen als geen ander het gedrag en de innerlijke toestanden van degene die met hem of haar in contact wordt gebracht. Dit doet een paard van nature; het paard ziet en voelt onmiddellijk wat hij aan de ander heeft en neemt een positie in die er voor zorgt dat in geval van gevaar beiden zo veilig mogelijk zijn.
Tegenwoordig wordt steeds meer duidelijk hoe deze aangeboren eigenschap van het paard ingezet kan worden ten behoeve van de innerlijke groei van de mens. Als een persoon bij het paard komt te staan, zal het paard allereerst het contact zoeken. Zodra dat is gelukt, neemt het paard automatisch spanning en andere (energetische) informatie van deze persoon over. Alleen al het overnemen van spanning kan ervoor zorgen dat men zich naderhand letterlijk ‘lichter’ voelt. Dit proces kan nog verdiept worden door met behulp van het paard specifieke oefeningen in te zetten die de persoonlijke groei en bewustwording van de cliënt dienen.

Hoe werkt paardencoaching?

Paarden spiegelen de (onbewuste) uitstraling van mensen en reageren niet op rationele denkprocessen. Als iemand bijvoorbeeld ‘denkt’ dat hij of zij graag een leidinggevende rol zou willen hebben, maar ‘van binnen’ nog wat huiverig is om een leidinggevende positie in te nemen, dan zal het paard op het huiverige gevoel (angst) reageren. Het paard laat dan een beeld van angst of onrust zien, waardoor de cliënt met de vertaling van de paardencoach inzicht krijgt in de oorzaak van de situatie. Dan wordt ook duidelijk waar het rusteloze gevoel vandaan komt. Hierdoor kan de cliënt concrete stappen gaan zetten in de richting die hij of zij wenselijk vindt en die 100% goed voelt.

Individueel en in teamverband

Paardencoaching kan zowel op individueel niveau als in teamverband ingezet worden.
Op individueel niveau helpt paardencoaching vooral bij de persoonlijke bewustwording van de cliënt; (onbewuste) thema’s waar hij of zij mee zit, komen in een paardensessie naar boven. Het gebeurt regelmatig dat iemand ‘denkt’ zijn of haar eigen thema te kennen, maar dat een dieperliggende oorzaak boven komt. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en ervaart de cliënt ruimte en vrijheid om er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan.

In teamverband helpt paardencoaching ook op individueel niveau van de teamleden, maar daarnaast ook om de relaties tussen de teamgenoten te bevorderen. Tijdens een paardensessie laat een paard zien waar en/of bij wie de meeste ‘energie’ zit, zonder dat hier een waardeoordeel (positief/negatief) aan wordt gekoppeld. De paardencoach begeleidt het geheel zonder al te veel te praten. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie, krijgen de teamleden zélf inzicht in de situatie die ze (onbewust) al hebben aangevoeld. Hierbij ontstaat bij de teamleden ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en mee om te gaan.

Paardencoaching maakt veel los bij mensen omdat een paard tijdens een sessie op een onbevooroordeelde manier duidelijk situaties laat zien. Dit geeft cliënten een bevestiging van wat een ieder onbewust vaak al lang ‘weet’. In de regel ervaart men dit als confronterend, maar uitermate effectief. Naderhand is begeleiding in de processen mogelijk.